Kraje působnosti

Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Pardubický kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj

Autorizace a osvědčení

Autorizovaný inženýr ČKAIT pro pozemní stavby, projekce pozemních staveb (osvědčení o autorizaci).

Energetický specialista MPO oprávněný zpracovávat průkaz energetické náročnosti budov.

Pojištění odpovědnosti ve výši 3.000.000 Kč.

Technologie

Nemetschek Allplan BIM 2017 Architektura + Vyztužování plus, Dlubal RFEM v5, FINE EC 2017, Energie 2014, Teplo 2015, Cinema 4D, CADKON+MEP+Architektura 2017

Zpracování dokumentace 3D (BIM).

Studie zateplení

Pro Váš stávající nebo právě projektovaný či rozestavěný objekt zpracujeme případovou studii zateplení včetně doporučení vhodnosti navržených úprav s ohledem na výši investice a užitnou hodnotu (roční úsporu) energie potřebné na vytápění. Vhodně navržené a správně provedené zateplení objektu Vám může ušetřit náklady na vytápění v řádech desítek procent.

studie zateplení Graf navratnosti

V rámci tohoto posudku Vám můžeme rovněž vypracovat energetický štítek budovy a energetický průkaz náročnosti budovy.

Energetické úspory resp. náklady na vytápění lze při optimálním návrhu snížit o cca 30% při zachování návratnosti investice 8-16 let, dle případové studie. Optimalizace zateplení a technologie na vytápění a ohřev TUV Vám přinese úspory v řádech desítek tisíců korun jak na vstupní investici - zateplení budovy, volby technologie. tak při provozování budovy. Graf vývoje nákladů v čase se zohledněním předpokládaného růstu cen energií a vstupních investičních nákladů Vám velmi jednoduše podá informaci o nejvýhodnější variantě technického řešení (tloušťka tepelné izolace, zdroj tepla (plynový kotel, tepelné čerpadlo, kotel na peletky apod.).

Zároveň Vám zpracujeme průkaz energetické náročnosti budovy pro vybranou variantu zateplení (technologie).

Cena zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)  je cca od 1.900 Kč / rodinný dům, 6.000 / bytový dům. Cena zahrnuje návrh a posouzení vhodných opatření pro řešenou budovu.

Ing. David Vytvar je držitelem oprávnění MPO č. 1367 pro zpracování průkazu energetické náročnosti budovy.

Ušetřit můžete dřív, než začnete vytápět !!!